NFTW Kerala

Recent Announcement

 

Ãꃂ듂ꛃꃂ뗢股쎠슴슶쎠습곃ꃂ듂꼠쎠슴ꛃꃂ듂ꛃꃂ뗂跃ꃂ듂ꟃꃂ뗂跃ꃂ듂꿃ꃂ듂뻃ꃂ듂꫃ꃂ듢肢⃃ꃂ듢肢쎠습슍쎠슴슷쎠습ꇃꃂ듂긠쎠슴슫쎠습铃ꃂ듂ꏃꃂ뗂跃ꃂ듅룃ꃂ뗢股쎠슴슷쎠습슻⃃ꃂ듢肢쎠슴슾쎠슴슷쎠습슍⃃ꃂ듢肦쎠슴습쎠슴슾쎠습슼쎠슴슡쎠슴슿쎠슴슨쎠습슍⃃ꃂ듢肦쎠습슼쎠슴승쎠슴슰쎠슴슾쎠슴슯⃃ꃂ듢肦쎠슴슦쎠습슍쎠슴슧쎠습슍쎠슴슯쎠슴슾쎠슴슪쎠슴ꋃꃂ뗂볃ꃂ듢肢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂臃ꃂ듂돃ꃂ뗂跃ꃂ듂댠쎠슴슨쎠슴슿쎠슴슦쎠습슍쎠슴슦쎠습ꇃꃂ듂뛃ꃂ듢蒢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂뻃ꃂ듢肢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂臃ꃂ듢肚†쎠슴습쎠슴슿쎠슴슶쎠슴슦⃃ꃂ듂뗃ꃂ듂뿃ꃂ듂뗃ꃂ듂냃ꃂ듢蒢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂뻃ꃂ듢肢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂臃ꃂ듢肚⃃ꃂ듢股쎠슴습쎠슴슿쎠슴언쎠습ꀠ쎠슴ꋃꃂ뗂跃ꃂ듂닃ꃂ듂뿃ꃂ듢肢쎠습슍⃃ꃂ듅ꇃꃂ뗢肠쎠슴슯쎠습슍쎠슴슯쎠습슁쎠슴ꈠ

㱰㸼獴牯湧㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯湦瑷步牡污⹯牧⽳捨潬慲獨楰⽄偉⹰摦∠瑡牧整㴢形污湫∾쎠슴ꛃꃂ듂ꛃꃂ뗂跃ꃂ듂ꟃꃂ뗂跃ꃂ듂꿃ꃂ듂뻃ꃂ듂꫃ꃂ듢肢쎠습슼쎠슴ꋃꃂ뗂跃ꃂ듢肢쎠습슁쎠슴슳쎠습슍쎠슴슳⃃ꃂ듂ꣃꃂ듂뿃ꃂ듂ꛃꃂ뗂跃ꃂ듂ꛃꃂ뗢股쎠슴슶쎠슴ꋃꃂ뗂跃ꃂ듢蒢쎠습슾쎠슴ꋃꃂ뗂跃ꃂ듢肢쎠슴슾쎠슴슯쎠슴슿⃃ꃂ듢股쎠슴습쎠슴슿쎠슴언쎠습ꀠ쎠슴ꋃꃂ뗂跃ꃂ듂닃ꃂ듂뿃ꃂ듢肢쎠습슍⃃ꃂ듅ꇃꃂ뗢肠쎠슴슯쎠습슍쎠슴슯쎠습슁쎠슴ꈠ†㰯愾㰯獴牯湧㸼⽰㸍਍ਠ‼瀾㱳瑲潮朾㱡⁨牥昽≮晴眮橰敧∠瑡牧整㴢形污湫∾쎠슴습쎠슴슿쎠슴슶쎠슴슦⃃ꃂ듂뗃ꃂ듂뿃ꃂ듂뗃ꃂ듂뿃ꃂ듂뗃ꃂ듂냃ꃂ듢蒢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂뻃ꃂ듢肢쎠습슍쎠슴ꋃꃂ뗂贠†쎠슴ꇃꃂ듂뗃ꃂ듂뿃ꃂ듅룃ꃂ뗢肠⃃ꃂ듢肢쎠습슍쎠슴슲쎠슴슿쎠슴ꋃꃂ뗂贠쎠슴얡쎠습ꃃꃂ듂꿃ꃂ뗂跃ꃂ듂꿃ꃂ뗂臃ꃂ듢肢⸼⽡㸠㰯獴牯湧㸼⽰㸍ਠ†††††††††††††††††††††††

2024 NFTW Kerala